Thực đơn

Khoa học

Math, Thiên văn học, Vật lý và nhiều hơn nữa

 

Làm thế nào Có một Rocket làm việc?

Vật lý có thể giải thích cho chúng ta cách một tên lửa công trình

Rockets are really beautiful! They can fly million miles away and reach even space and the moon.

Your son one day will ask you how they work and then you can explain it through the physical and this video.

Learn will be fun for your children thanks to a tutorial designed specifically for smaller and that will explain step by step the physical concepts behind self-propelling rockets and make them passionate about the subject.

Để lại một bình luận

 

Tham Top Video Tutorial

 

 

×