Thực đơn

Tâm & Soul

Tâm & Soul

Yoga, Tâm lý học, Tôn giáo, Triết học và nhiều hơn nữa

 

Tìm hiểu nghệ thuật thuyết phục

Sửa đổi thái độ và hành vi

Thuyết phục thường được gọi là một nghệ thuật, nhưng trong thực tế nó có thể được định nghĩa một cách an toàn như một khoa học.

hành vi con người được chi phối bởi động cơ và tâm lý pháp luậts mà hướng dẫn chúng ta trong sự lựa chọn của mỗi ngày.

Trong tất cả các lựa chọn chúng ta, trên thực tế, có một số yếu tố di chuyển hành vi của mình theo một hướng. Thuyết phục cho phép chúng ta can thiệp theo hướng này và di chuyển hành vi hướng tới một hướng nhất định.

Để làm điều này, có một số kỹ thuật, mỗi người theo cách riêng của mình.

Tò mò muốn biết làm thế nào để làm điều đó?

Chỉ cần nhấp vào video và tìm hiểu làm thế nào để áp dụng pháp luật của tâm lý học để Cuộc sống hàng ngày.

Để lại một bình luận

 

Tham Top Video Tutorial

 

 

×