Thực đơn

ngôn ngữ

Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc và nhiều hơn nữa

 

Nói cách đơn giản trong Tiếng Hin-ddi

nói được ngôn ngữ của lục địa Ấn Độ

Tiếng Hin-ddi chủ yếu được nói ở phần phía bắc và trung ương và là một phần của Người Châu âu log ngôn ngữ.

Là một trong những ngôn ngữ được công nhận bởi hiến pháp của Ấn Độ cùng với tiếng Anh, mà hiến pháp riêng của mình được viết bằng tiếng Anh và Tiếng Hin-ddi.

Là thứ tư hầu hết các ngôn ngữ nói trong thế giới sau khi tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, vì lý do này, việc học các từ và cụm từ phổ biến nhất sẽ trở lại rất hữu ích và sẽ cho phép bạn nói chuyện với rất nhiều người trên thế giới.

Bạn còn chờ gì nữa? Chỉ cần nhấp vào video và tìm hiểu làm thế nào để nói từ đầu tiên của bạn trong Tiếng Hin-ddi bây giờ!

Để lại một bình luận

 

Tham Top Video Tutorial

 

 

×