วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์และอื่น ๆ อีกมากมาย

 

อย่างไรจรวดทำงาน?

ฟิสิกส์สามารถอธิบายให้เราทราบว่าจรวดงาน

Rockets are really beautiful! They can fly million miles away and reach even space and the moon.

Your son one day will ask you how they work and then you can explain it through the physical and this video.

Learn will be fun for your children thanks to a tutorial designed specifically for smaller and that will explain step by step the physical concepts behind self-propelling rockets and make them passionate about the subject.

ทิ้งข้อความไว้

 

เข้าร่วมกับวิดีโอสอนสูงสุด

 

 

×