فهرست

علم

ریاضی، نجوم، فیزیک و بسیاری دیگر

 

چگونه موتورهای کار

کشف تمام اسرار از موتور انفجار

هر روز ما از ماشین ما، آن را در حرکت و درایو تعیین شده است. اما ما تا به حال تعجب که چگونه حرکت ماشین؟

موتور احتراق اجازه می دهد تا برای تبدیل انرژی شیمیایی، برخوردار شده توسط مخلوط سوخت و هوا در مکانیکی کار به میل لنگ و به طور کلی به سیستم انتقال در دسترس ساخته شده است.

که گفت به نظر می رسد بسیار ساده است، اما در این آموزش ما را پیدا خواهد کرد که چگونه به انجام این تبدیل خدمت بسیاری از قطعات که انجام وظایف مختلف در داخل موتور و قوانین فیزیکی که حکومت کنند.

عجیب؟ در این ویدئو کلیک کنید و در مورد موتور ماشین خود را یاد بگیرند!

 

پیام بگذارید

 

اضافه کردن فیلم آموزشی بالا

 

 

×