فهرست

علم

ریاضی، نجوم، فیزیک و بسیاری دیگر

 

چگونه یک موشک کار می کند؟

فیزیک می توانید با ما توضیح دهید که چگونه یک موشک آثار

موشک واقعا زیبا هستند! آنها می توانند میلیون مایل دور پرواز و رسیدن به حتی فضا و ماه.

شما پسر یک روز به شما چگونه کار می کنند بپرسید و سپس شما می توانید آن را از طریق فیزیکی و این فیلم را توضیح دهد.

بدانید برای کودکان خود را سرگرم کننده خواهد بود به لطف یک آموزش به طور خاص برای کوچکتر و که توضیح دهد که گام به گام طراحی مفاهیم فیزیکی در پشت راکت خود جلو راندن و آنها را در مورد این موضوع پرشور.

پیام بگذارید

 

اضافه کردن فیلم آموزشی بالا

 

 

×