فهرست

DIY و سرهم بندی

DIY و سرهم بندی

Fornitures، استنسیل، خانه و باغ و بسیاری دیگر

 

درست تلوان ماشین آلات با مقوا

شما می توانید یک نوشیدنی از یک ماشین مقوا تلوان زیبا ساخته شده توسط شما می نوشند

چیزهایی هستند که ما به دیدن همه روز از زندگی ما وجود دارد، اما ما هرگز فکر می کنم که می توان آنها را به خانه ساخته شده است.

در این آموزش یاد خواهیم گرفت که برای انجام با یک ساده مقوا تلگراف خودکار که واقعا کار می کند!

آماده قیچی و چسب، آن هم به تحت تاثیر قرار دادن دوستان خود را با ارائه آنها یک نوشیدنی خنک است.

یافتن یک سکه برای رفع تشنگی خود و یا خوردن یک میان وعده، تلوان ماشین آلات جدید خود را در اتاق خود قرار داده و جلوگیری از سرگردان خانه به دنبال چیزی برای خوردن، استفاده از سکه برای کمک به شما آن سوء استفاده نشده است.

پیام بگذارید

 

اضافه کردن فیلم آموزشی بالا

 

 

×