فهرست

زیبایی - و - مد

زیبایی و مد

را تشکیل می دهند، لباس، مو، ناخن و بسیاری دیگر

 

بهم تابیدن و بافتن پری دریایی

نگاه سحر و جادو پری دریایی در موهای خود را

پری دریایی خلاقیت جادویی و اسرار آمیز، در تخیل مشترک و افسانه غیر قابل مقاومت برای مردان دریا هستند.

آهنگ خود را کاپیتان اشتباه و کشیده سفر F نام اولیس به itaca.

راز خود را به خواندن، اما سفید خود راپوستو خود را موهای ابریشمی آنها را غیر قابل مقاومت.

با تشکر از این آموزش یاد خواهید گرفت که چگونه یک نوار پرده زیبا فقط می خواهم که از صدای که به شما یک نگاه غیر قابل مقاومت است.

مسحور ملوانان عنوان یک پری دریایی واقعی، به لطف این فیلم شما حتی نمی نیاز به آواز خواندن.

پیام بگذارید

 

اضافه کردن فیلم آموزشی بالا

 

 

×