فهرست

هنر و خلاقیت

هنر و خلاقیت

اوریگامی، نقاشی، چسب و بسیاری دیگر

 

رنگ را با سواب پنبه

راه های خلاقانه جدید به رنگ

امروزه خلاقیت در نقاشی است سطح بسیار بالایی نرسیده.

شما می توانید آثار هنری با هر چیزی و همه چیز را بالا همراه با غذا را در ظرف، قهوه بر روی دستمال و یا حتی با استفاده از چوب پنبه چوب پنبه ساده ایجاد،.

بدانید نوآورانه و شگفت انگیز تکنیک که به شما اجازه ایجاد نقاشی های زیبا با دادن آن به تماس های شخصی خود را!

آماده یک بوم و پنبه خالی چوب و شروع به ریختن رنگ پالت، نقاشی های خود را واقعی خواهد بود امپرسیونیست شاهکارهای.

پیام بگذارید

 

اضافه کردن فیلم آموزشی بالا

 

 

×