فهرست

هنر و خلاقیت

هنر و خلاقیت

اوریگامی، نقاشی، چسب و بسیاری دیگر

 

سحر و جادو تخم مرغ اژدها

اریگامی باور نکردنی برای بچه های خود را

چه کسی گفت که تخم مرغ عید پاک الزاما باید از خسته کننده حیوانات مانند مرغ می شود؟

بچه های خود را بپرسید چه بخواهند بین داشتن تخم مرغ است یا یک اژدها یکی ... من مطمئن هستم که جواب هستم!

همانطور که شما می دانید، با این حال، شما پیدا کردن یک تخم مرغ اژدها در این دوره آسان است اما با این همه چیز نیست آموزش ساده تر خواهد شد!

درست تخم مرغ اژدها جادویی با کاغذ و هنر باستانی ژاپنی اوریگامی.

بچه ها شما آنها در یک حالت خاص اگر شما عاشق عکس ها را دوست دارم، در واقع، این تخم مرغ اژدها شامل یک سورپرایز ویژه که او بهترین هدیه برای بچه های خود را

پیام بگذارید

 

اضافه کردن فیلم آموزشی بالا

 

 

×