Gwyddoniaeth

Mathemateg, Seryddiaeth, Ffiseg a llawer mwy

 

Esboniwch pwysau i eich plant

Dysgwch i'ch gwyddoniaeth plant mewn ffordd ddoniol

Pwysau yn maint corfforol dwys a ddiffinnir fel y gymhareb rhwng y ffurf y grym sy'n gweithredu orthogonally ar arwyneb a'r ardal.

Os ydych yn esbonio'r pwysau yn y ffordd hon, bydd eich mab yn unig yn ddiflas, ond mae hefyd ni fydd yn dysgu unrhyw beth.

Cymerwch powlen, ychydig o ddŵr, cannwyll a photel wydr.

Gwyliwch y fideo i gael gwybod beth sy'n digwydd a sut pwysau yn dod.

Cewch eich synnu a byddwch yn gallu ailadrodd hyn arbrofi i ddysgu eich plant sut y pwysau yn gweithio.

Beth ydych chi'n aros amdano? Paratowch popeth sydd angen i chi ei ddysgu eich plant sut mae'r pwysau a rhyfeddu nhw gymaint fel y byddant yn dysgu ac yn creu chwilfrydedd cywir ynddynt.

Gadael sylw

 

Ymunwch Top Fideo Tutorial

 

 

×