Mind ac Enaid

Mind ac Enaid

Ioga, Seicoleg, Crefyddau, Athroniaeth a llawer mwy

 

Dysgwch y grefft o berswâd

Addasu agweddau ac ymddygiad

Perswâd Gelwir yn gelfyddyd yn aml, ond mewn gwirionedd gellir ei diffinio'n ddiogel fel gwyddor.

ymddygiad dynol yn cael ei reoli gan cymhellion a chyfraith seicolegols yn arwain ni mewn dewisiadau bob dydd.

Ym mhob dewis rydym yn cymryd, mewn gwirionedd, mae yna nifer o ffactorau sy'n symud ein hymddygiad mewn un cyfeiriad. Perswâd yn ein galluogi i ymyrryd yn y cyfeiriad hwn a symud yr ymddygiad tuag cyfarwyddyd a roddir.

Er mwyn gwneud hyn, mae yna nifer o dechnegau, pob un yn ei ffordd ei hun.

Chwilfrydig i ddysgu sut i wneud hynny?

Cliciwch ar y fideo a chael gwybod sut i wneud cais cyfreithiau seicoleg i bywyd bob dydd.

Gadael sylw

 

Ymunwch Top Fideo Tutorial

 

 

×