bwyd

Cacennau, Bisgedi, prydau blasus a llawer mwy

 

Paratowch ginio ysgol gyda Gordon Ramsay

Un o'r Chef mwyaf enwog yn y byd, bydd goginio gyda

Gordon Ramsay yn gogydd a phersonoliaeth teledu Prydain.

Mae'n cael ei adnabod fel y llu o raglenni teledu sy'n ymroddedig i gegin, fel realiti coginio dangos Kitchen Hell, yn hunllef Cegin, MasterChef talent, The F Word Gordon Ramsay: uffern o cogydd, Gordon Ramsay - Pethau y byd hwn, gyda Cegin Ramsay , a Gwesty Hell Behind Bars.

Yn ystod ei yrfa fel perchennog bwyty ei fod wedi cael ei ddyfarnu sêr Michelin 15, er erbyn hyn mae'n ei dal 14.

Heddiw, bydd yn eich dysgu sut i goginio blasus pryd o fwyd ar gyfer eich plant, Eich teulu neu eich ffrindiau.

Cael gwybod pa dewislen cogydd Ramsay a baratowyd ar eich cyfer chi!

Cliciwch yn awr ar y fideo a dysgu yn gyflym o un o'r cogydd gorau!

Gadael sylw

 

Ymunwch Top Fideo Tutorial

 

 

×